GDPR och Personuppgiftsinformation

En ny EU-förordning har trätt i kraft, som handlar om hantering av personuppgifter. Här kommer information till er som medlemmar om hur vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i våra medlemsregister i form av namn, e-post, adress, telefon, personnummer samt närmast anhörig.
Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera medlemsregistret samt för att skicka in bidrag till kommunen.
Vi samlar endast in de personuppgifter som ni själva lämnar/har lämnat till oss när ni fyller i medlemsansökan till oss eller via andra dokument ni tillhandahåller oss.

Vi lagrar personuppgifter under medlemstiden samt ytterligare två år.

Ni har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om er.

Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Vill du veta mer?

Kontakta Jonathan Håkansson för mer information.