Compound

Compound är den bågtyp som ger den största kraftutvecklingen och den minsta felmarginalen. Man använder stabilisatorer och justerbara sikten som för Recurve, men har även en liten plastring placerad på en hjälpsträng, en peep som man siktar genom. Dessutom används en release istället för att man håller strängen med fingrarna. Tack vare att den är lätt att hålla med begränsad kraft i ankringsläget passar den yngre och äldre skyttar. En bra komplett compoundbåge kan bli ganska dyr. Maxavståndet vid taveltävlingar är normalt 50 meter.

Vill du veta mer?

Kontakta Roger Mauritzon för mer information.