Licensansökan

För att delta i tävlingar krävs det att du som skytt innehar en licens. Licensavgiften är årlig och betalas till klubben, som i sin tur sedan betalar för licensen till förbundet.

A-licens 310 kr för seniorer (senior, 21, 50+ och 60+)
B-licens 210 kr för U21 och U16 (dessa licenser står Karlshamns BSK för)
C-licens för U13 är det gratis

Vid anmälningar till tävlingar ansvarar varje enskild skytt för att de innehar en licens på egen hand. Om du anmäler dig till en tävling utan giltig licens är det alltså du som kommer att få bekosta eventuella straffavgifter.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonathan Håkansson för mer information.